گردشگری اصفهان قسمت 15مسجد جامع عتیق اصفهان-بخش 10 محراب اولجایتو

این محراب یکی از شاهکارهای گچ بری و معماری اسلامی است که در شبستانی که در غرب مسجد جامع می‌باشد قراردارد این شبستان در شمال ایوان استاد قراردارد . سه منبر نیز در کنار محراب قرار دارد که مربوط به دوره های صفوی ، تیموری و ایلخانی می‌باشد. حتما فرصت داشتید از این شاهکار هنر دیدن فرمایید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید