آیا امام حسن و امام حسین در جنگ با ایرانیان شرکت داشتند؟ (استاد رائفی پور)

پاسخ به شبهه: آیا امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانیان شرکت داشته‌اند؟ ـ استاد علی اکبر رائفی پور
ویدیوهای مرتبط