آیا دگزامتازون در درمان کرونا موثر است؟

تا کنون درمان مشخصی برای بیماری کرونا ویروس مشخص نشده است اما چندین دارو هستند که به بهبود آن کمک می‌کنند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید