فیلم جوشکاری فورجینگ سر به سر بسر میلگرد جایگزین کاشت میلگرد با چسب هیلتی

در این فیلم شما با روش ها و نحوه جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در پروژه های ساختمانی و عمرانی و راهسازی و سدسازی آشنا میشوید. میتوان فرجینگ را برای حذف اورلپ و کاهش مصرف میلگرد و مقاوم سازی و سبکسازی استفاده کرد. کاربرد دیگر فورجینگ اصلاح و ترمیم میلگردهای کوتاه یا بریده شده یا دزدیده شده در پروژه هاست. در مواردی هم با کوتاه بودن بولت ها به جای کاشت بلت و چسباندن بولت میتوان از فورجینگ به عنوان روش جایگزین و مطمعین و سریعتر استفاده نمود


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید