دربی ۹۹ خیلی جذابه

این ویدیو دربی پای تخته که چهار گل داره استقلال گل میزنه باز پرسپولیس ۲تا میزنه و استقلال گل میزنه بازی مساوی میشه ودرضربات پنالتی استقلال میبره.
ویدیوهای مرتبط