قمه زنی جایز است یا خیر ؟

نظر رهبر انقلاب درباره بدعت قمه زنی
ویدیوهای مرتبط