معرفی کتاب تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق

دراین ویدئو کلیپ معرفی کتاب تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق به صورت نمایه سازی شده انجام گردیده است که بیننده ضمن اطلاع از وجود کتاب از محتوی آن نیز مطلع می شود. در این کلیپ باتوجه به نمایش قسمت هایی از کتاب و خوانش آن توسط مجری با کتاب تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق بیشتر آشنا می شویم.
ویدیوهای مرتبط