درس عربی پایه هفتم جلسه اول بخش اول

آموزش عربی به صورت مجازی توسط تیم آموزش عجم پلاس آماده شده است تا دانش آموزان گرامی ایران زمین در این دوران کرونایی از یادگیری و تحصیل بازنمانند. تمامی حقوق این آموزش متعلق به کانال عجم پلاس است.
ویدیوهای مرتبط