ایلان ماسک، در جستجوی معنای زندگی...

ایلان ماسک، در جستجوی معنای زندگی... آینده باید جوری باشه که وقتی بهش فکر می کنیم ناراحت نباشیم... ترجمه اختصاصی مجموعه پین استارتاپ...
ویدیوهای مرتبط