۷۵- معرفی کیف نظم دهنده لوازم صندوق عقب خودرو KKK-002

کیف نظم دهنده لوازم صندوق عقب خودرو، ابتکاری مناسب برای سامان دادن و منظم نمودن وسایل مختلف سفر و پیک نیک می باشد. این کیف نظم دهنده خودرو از جنس پارچه ای بوده و قابلیت تاشو دارد. با دو دسته موجود در دو طرف این نظم دهنده جابجایی این کیف تسهیل می گردد. . . . آدرس معرفی بیشتر و سفارش خرید:
ویدیوهای مرتبط