تغییرات متابولیسم و کتوسیس در رژیم غذایی کتو

رژیم غذایی کتو و کتوسیس کتوسیس مرحله‌ای از رژیم غذایی کیتوست که در آن مقدار قند و کربوهیدرات به قدری کم شده که بدن مجبور به شکستن چربی‌های برای تولید انرژی می‌شود. زمانی که بدن به این مرحله برسد به آن کیتوسیس گفته می‌شود.
ویدیوهای مرتبط