رژیم غذایی کیتو را تا چه زمانی باید ادامه داد؟

سوالی که برای خیلی از شما پیش می‌آید این است که رژیم غذایی کیتو و یا بطور کلی رژیم غذایی را تا چه زمانی باید ادامه داد. به نظر من نیازی نیست که رژیم غذایی کیتو را برای همیشه ادامه داد مگر آنکه شما بخواهید فرمت و لایف استایل کیتو را داشته باشید. در غیر اینصورت رژیم غذایی کیتو باید آنطور باشد که در شما عاداتی را ایجاد کند که باعث چاق نشدن شما بشود. در واقع آنچه اهمیت پیدا می‌کند عاداتی است که شما پیدا می کنید.
ویدیوهای مرتبط