استاد رائفی پور « نقد فیلم World War Z » قسمت دوم

بخشی از روایت عهد سی و چهارم با موضوع نقد فیلم جنگ جهانی زد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید