رژیم غذایی کتو و بوی بد دهان

یکی از عوارض ناخوشایند رژیمهای غذایی چربی سوز بوی بد دهان در یکی دو هفته اول است. در این ویدیو در مورد نحوه مقابله این بوی بد دهان توضیح داده می‌شود.
ویدیوهای مرتبط