هفته اول رژیم غذایی کتیو و چگونه با اطرافیان خود تعامل کنید.

در هفته اولی که رژیم غذایی کیتو را شروع می‌کنید یک سری چالش و چلنج خاص خواهید داشت. در هفته اول بهیچ عنوان نگران اندازه گیری کالری و یا وزن کردن غذاها نباشید. تنها کاری که باید انجام دهید، حذف غذاهای پر کربوهیدرات و شیرینی جان و جایگزین کردن آنها با غذای سالم است. نکته دیگر چالش و چلنجی هست که با اطرافیان خواهید داشت.
ویدیوهای مرتبط