در این روزهای کرونایی چگونه از مواد ضدعفونی کننده در خودرو نگه داری کنیم !؟

الکل قابل اشتعال می‌باشد و هنگامی که مواد ضدعفونی کننده در خودرو دارید، خودرو را زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید