آیا سیگار الکترونیکی جایگزین سالمی برای سیگارهای معمولی است؟

شبکه خبر- 19 آبان 98- 07:00|تحقیقاتی روی سیگار های الکترونیکی انجام شده است تا میزان سلامت آن ها بررسی شود. نیمی از هشت میلیون سیگاری در اوکراین به دنبال جایگزینی برای ترک سیگار هستند. پانزده درصد از آن ها بدون اطلاع از مضرات سیگار الکترونیکی به دلیل بو و طعم جذاب تر در واقع از یک سیگار به سیگاری دیگر پناه آورده اند. محققان حالا به این نتیجه رسیده اند که مصرف سیگار های الکترونیکی احتمال آسیب به ریه و عفونت ریوی را در فرد افزایش می دهد.
ویدیوهای مرتبط