سریع ترین دُزد ایران را ببینید/حتی لنز دوربین ها هم از لحظه سرقت عقب می مانند!

اعضای باندی که به بهانه های مختلف و با شگردهایی مانند کِش روی ارز، از اتباع سرقت می کردند، بازداشت شدند. شگرد کارشان را ببینید
ویدیوهای مرتبط