نقاشیم از اوسیم دارلین+کپ خیلی مهممممممم

دوستان دارلینگ یکی از شخصیت های انیمیشنم که قراره تا ماه اینده به امید خدا ساخته میشه!........معرفی شخصیت هام تو کانالم هست!لایک وفالو فراموش نشه کپی قطعا ممنوع بازنشر اجباری.....ممنانم
ویدیوهای مرتبط