اولین نمایشگاه مجازی ایران ؛ اینوتکس

اولین نمایشگاه مجازی ایران عنوان تازه‌ای برای نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری INOTEX 2020 خواهد بود تا امسال نیز اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران را زیر یک سقف جمع کنیم. .


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید