دستگاه های آنی پاک -دستگاههای ضدعفونی کننده اتوماتیک آنی پاک

مزایای دستگاه آنی پاک صرفه جویی در وقت و مصرف مواد ضد عفونی جلوگیری از انتقال آلودگی از فردی به فرد دیگر کاربردی آسان و موثر و قابل دسترس برای همه قابل نصب در ورودی مکان های عمومی و... امکان تنظیم زمان پاشش با مدت زمان دلخواه به منظور ضدعفونی بیشتر و موثر تر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید