غمگین ترین شعر سعدی در مورد تنهایی و غم زمانه با صدای استاد شجریان

HTTPS://khatesevvom.blog.ir | خط سوم | شمس تبریزی | جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و رسانه ها به سایت مراجعه فرمایید. شعروگرافی عرفانی و عاشقانه شعر بسیار زیبا و عاشقانه. غمگین ترین شعر سعدی در مورد تنهایی و غم زمانه با صدای استاد شجریان.
ویدیوهای مرتبط