مصاحبه با موسسه خیریه ام ابیها فاطمه زهرا(س)

مصاحبه با جناب آقای حسن اسماعیلی مدیرعامل موسسه خیریه ام ابیها فاطمه زهرا(س) و بیان رضایت‌مندی ایشان از عملکرد نرم‌افزار و تشریح تاثیرات مثبت مکانیزه‌سازی بر دپارتمان های گوناگون موسسه ایشان
ویدیوهای مرتبط