مزاحمت جنگنده آمریکایی برای پرواز ماهان، مقصر که بود؟ | 2

شبکه روس بررسی می‌کند، مزاحمت جنگنده آمریکایی برای پرواز ماهان، مقصر که بود؟ | بخش دوم این اتفاق تصادفی نبود/آمریکا قبلا هم هواپیمای مسافربری ایران را هدف قرار داد بود...
ویدیوهای مرتبط