مداحی بسیار زیبای "ها علیٌ بشرٌ کیف بشر" از محمود کریمی بمناسبت عید غدیر

مداحی بسیار زیبای "ها علیٌ بشرٌ کیف بشر" از محمود کریمی بمناسبت عید غدیر ها علیٌ بشرٌ کیف بشر ربهٌ فیهِ تجلیٰ و ظَهَر مانده عالم همه در حیرت تو که بشر میشود اینگونه مگر !!!؟ علی مولا ، علی مولا ، علی
ویدیوهای مرتبط