خبر خبر خیلی مهم➕➕➕کپشن

بچه ها سلام چطورین؟ بچه ها میخوام اسم کانالم رو عوض کنم اگر دوست دارید میخوام اسم کانالم رو helia که اسم خودم هست بزارم اگر صما هر پیشنهاد دیگه برای اسم کانال داشتید تو کامنت ها بگید دوستون دارم