آموزش سواد رسانه‌ای در پیام‌های تصویری متن، فرامتن و زیر متن

کارگاه سواد رسانه‌ای با بشیر حسینی - قسمت دوم در دومین جلسه از این کارگاه بشیر حسینی با ذکر مثال‌هایی از پیام‌های تصویری متن، فرامتن و زیر متن را آموزش می‌دهد.


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید