آتش گرفتن خود به خودی زباله ها در کامیون حمل زباله خطرناک

در فصل گرمای تابستان احتیاط و خطرات ناشی از گرما باید در نظر گرفته شود ، در گرمای بالای 30 درجه تبخیر الکل تینر بنزین روغن و.. در خانه ها کارگاه ها ماشین های حمل و نقل ممکن است به آتشسوزی آتش گرفتن خانه کارخانه کارگاه ماشین کامیون منجر شود. از جمله بخار الکل و روغن زباله های خانگی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید