مسابقه / گویندگی / فن بیان / اجرا / دکلمه

اجرای سه تا از گویندگان برتر : خانم رویا شفیع زاده ، خانم الهه عابدی ، خانم هانیه جغراتیان
ویدیوهای مرتبط