چنتا خبر خیلی خیلی مهم...توضیحات+

خب‌‌...بله.....خبر اول:به دلایلی که بیخیالشون میشیم با بردیا دیگه نیستم........خبر دوم اینه که :اولین تغییر کرده و اپدیت شده ........و .....خبر سوم اینه که .....من.....سرطان دارم(: ......برای همینم.........چند وقت نیستم........خب......دیگه......روز خوش(: ...امیدوارم سرنوشتتون مثل من نشه.....شاید این ویدیو اخرین ویدیوای که میزارم باشه.....شایدم نباشه......خب دیگه .....بابایی