آموزش مدل مو بچه گانه دختر نوار هلندی- مومیس مرجع و مشاور مو

مقداری مو به اندازه چهار انگشت از وسط موهای جلوی سر به صورت عمودی جدا می کنیم و این جدا کردن مقداری از موهای جلوی سر را به صورت عمودی به طرف پشت سر ادامه می دیم. برای خواندن مطلب کامل این پست و پست های مشابه به وبسایت مومیس مرجع و مشاور مو به آدرس ذیل مراجعه کنید.
ویدیوهای مرتبط