نحوه استفاده از پولیش UHS روپس

به طور خاص برای سیستم های شفاف و پوشش سرامیک طراحی شده است ، و سازگار با تقریبا هر نوع رنگ ، UHS این پولیش منحصر به فرد از ساینده تخصصی برای حذف عیوب از رنگ بدنه خودرو با براقیت بالا در سخت ترین سیستم های رنگ طراحی شده است.
ویدیوهای مرتبط