روایت دو کارگردان مشهور از سریال هایی که سرمایه گذارانش بلایِ جان فرهنگ و هنر شد

علی مشهدی و شهاب عباسی هر دو سریال روی آنتن دارند، در کنار انتقاد به فقدان فیلمنامه در تلویزیون بر این باورند که سریال های خانگی و سرمایه گذارانش بلایِ جان فرهنگ و هنرند.
ویدیوهای مرتبط