الزام شهرداری تهران به عرضه سهام شرکت هایش در بورس

اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه را تصویب کردند.
ویدیوهای مرتبط