آموزش ساخت " جامدادی " با وسایل دور ریختنی اما بازیافتی - شیراز

آموزش ساخت جامدادی با وسایلی که دیگر نیازی به آنها ندارین و جزء مواد بازیافتی هستند.
ویدیوهای مرتبط