تا کی میخوای درد کنی؟!

به هر حال هر رابِطه‌ای ممکن است تمام شود! هیچ تَضمینی نیست که رابطه‌ای تا آخر عمر ادامه یابد . ولی اين كه به اين دَلايل از ارتباط سَرباز بزنی؛ مثل این است که از لذتِ دیدنِ طلوع خورشید، خودت را محروم کنی چون از دیدن غروب بیزاری . •اروين_يالوم ?دژخیم عشق
ویدیوهای مرتبط