پاسخ اورژانس به شوخی آقای بازیگر

یک آقای بازیگر با شنیدن خبر راه‌اندازی اورژانس بانوان شوخ‌طبعی‌اش گل می‌کند حالا اورژانس به او پاسخ می‌دهد
ویدیوهای مرتبط