زندگی کردن رو سخت و پیچیده نکنیم زندگی همین ثانیه‌هایی هست که ما با عشق

زندگی کردن رو سخت و پیچیده نکنیم زندگی همین ثانیه‌هایی هست که ما با عشق و مهربونی اونا رو ثبت و زندگی می‌کنیم که بعدها میشن خاطرات شیرین ما صبح بخیر? کليپ و آهنگ غمگين
ویدیوهای مرتبط