فرشته ماهی خاص طلایی | فرشته ماهیان آب شور

فرشته ماهی طلایی یکی از فرشته ماهیان کمیاب و بسیار زیبا و خاص در صنعت آکواریوم است. این ماهی در محیط طبیعی خود در مناطق بسیار عمیق زندگی می کند. بنابراین برای نگهداری به آکواریومی با کیفیت آب بسیار بالا، ماهیان صلح طلب و با نور کم نیاز داشته و حداکثر نیز تا به اندازه 10 سانتی متر رشد خواهد داشت. این فرشته ماهی می تواند رفتاری تهاجمی نسبت به بعضی از مرجان ها و صدف های دریایی داشته باشد، بنابراین از نگهداری این فرشته ماهی طلایی در آکواریوم های تپه مرجانی آب شور توصیه نمی شود.


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید