عشقمــــ نفسم عمرم جونم کجایییی؟؟؟//

خدایاااااااا فکرشو نمیکردم تنهامـــ بزاری برگردــــــ بدون ط میمیرم ❤❤❤ تازهـــــ میخواستم عاجیع خوبی برات باشمـــ ک رفتیــــ لعنت بر اپارت اگع اپارات کانالتو بلاک کردهـــ باشع اگ خودتو لغو دادیــــ بدون ک اگ برنگردی من روانیـــ میشم کجایییییییییـــــ عشقم ؟؟؟؟؟؟/// هااااا برگردـــــ دوست دارم اگع منم رفتمــــ نپرسید برای چی
ویدیوهای مرتبط