بعضی از مردم مانند نور نجوم و ستارگان برای عرشیان درخشش می‌کنند

جمعی از یاران مخلص امام صادق علیه السلام در شبی مهتابی نزد ایشان نشسته بودند و عرض کردند: ای فرزند رسول‌خدا! پوسته این آسمان چه زیباست و نور این نجوم و ستارگان چه جالب است! امام صادق علیه السلام فرمود: شما این سخنان را می‌گویید، در حالی که چهار فرشته تدبیر کننده یعنی: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک‌الموت علیه السلام به زمین نگاه می‌کنند، و شما و همتایان‌تان را در مناطق مختلف زمین می‌بینند، در حالی که نوری که از شما به آسمان‌ها و زمین می‌تابد، از نور این ستارگان زیباتر است و آن‌ها نیز مشابه همان گفته شما را می‌گویند که: نور این مؤمنان چه زیباست! عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۵، ح ۲.
ویدیوهای مرتبط