تجزیه و تحلیل بازاریابی

چطور شرکت رو اسکن کنیم ................. با یه چشم داخل شرکت رو میبینم،یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف رو پیدا میکنیم⁦ ................ با یه چشم بیرون شرکت رو میبینیم و فرصتها و تهدیدها رو پیدا میکنیم⁦ ............... نقاط قوت و فرصتها تقویت بشه ، اثر نقاط ضعف و تهدیدها کم بشه ...............
ویدیوهای مرتبط