ایران در وضعیت جنگی است و شفیعی حق ترک ایران را ندارد!

یک ایمیل از فدراسیون والیبال به تیم فرانسوی، مانع از لژیونر شدن علی شفیعی شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید