بیماری سندرم چشمان خسته نتیجه نگاه کردن به صفحه ی گوشی تبلت و کامپیوتر

این هم از بیماری سندرم چشمان خسته که نتیجه نگاه کردن به صفحه ی گوشی ، تبلت و کامپیوتر بصورت مداوم و زیاده که چشمان دچار سوزش و خارش شدید میشه و نسبت به نور حساس میشه که در جاهای روشن نمیتونه چشماشو باز کنه .
ویدیوهای مرتبط