پدر ریحانه عامری 3 سال پیش اقدام به قتل او کرده بود

ریحانه عامری / پدر ریحانه عامری 3 سال پیش اقدام به قتل او کرده بود ! / چگونه زنده ماندخواهر ریحانه عامری وقتی پدرش اعتراف کرد دخترش را با تبر به قتل رسانده است نزد تیم تحقیقاتی فاش کرد دختر 22 ساله کرمانی در سال 96 نیز تا لب مرگ پیش رفته بود.این تحقیقات نشان داد پدر ریحانه عامری که از دست رفتارهای دخترش خسته شده بود 3 سال پیش ریحانه را تا حد مرگ کتک زده است تا جاییکه دست و پای ریحانه عامری شکسته بود و خواهرش با رساندن دختر 22 ساله کرمانی به بیمارستان و نجات او از دست
ویدیوهای مرتبط