آموزش مدل مو بچه گانه دختر سه حالته- مومیس مرجع و مشاور مو

موها را با ژل و شونه صاف و مرتب می کنیم. موهای جلوی سر را از وسط به صورت عمودی از هم جدا می کنیم. مقداری از موهای تاج سر را از موهای جلوی سر جدا می کنیم و این موهای جدا شده را با موهای پشت سر یکی می کنیم. برای خواندن مطلب کامل این پست و پست های مشابه به وبسایت مومیس مرجع و مشاور مو به آدرس ذیل مراجعه کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید