ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر و بررسی برخی ابهامات

شبکه خبر- 8 آقبان 98- 18:00 | برنامه گفتگوی 18:30 با موضوع: ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر و بررسی برخی ابهامات. با حضور: محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات.
ویدیوهای مرتبط