توصیه جدید سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با کرونا

"همه مردم" در اماکن عمومی ماسک بزنند! این سازمان تاکید کرد که اطلاعات جدید نشان میدهد ماسک ها، سدی در برابر قطرات بالقوه عفونی هستند. *گروه آزمایشگاهی دانش* www.instagram.com/daneshlabgroup
ویدیوهای مرتبط