همه می‌توانند به اهدافشون برسند

یک مربی جودو که دارای دو معلولیت است می‌گوید مردم می‌توانند جهان را تغییر دهند. @RaaviOnline
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید