مسدود شدن دسترسی به صفحات غیر اخلاقی با افزونه ها (پیشفرض غیر فعال)

یکی از راه های دسترسی به صفحات مستهجن استفاده از افزونه های عبور از فیلترینگ می باشد در صورت نیاز با مسدود کردن این افزونه ها از دسترسی کاربر به صفحات غیر اخلاقی جلوگیری کنید.
ویدیوهای مرتبط